Detectius Privats - Àmbit Mercantil - Àmbit particular - Primera Linea DP

Primera Línea - Detectius Privats

Tlf. 93-327.81.81

Primera Línea és una Empresa de Serveis d'Investigació Privats. Oferim Serveis d'Investigació Privada en els àmbits Empresarials, nogensmenys en l'àmbit particular.

Infidelitats

Espionatge insdustrial

Informes financers

Àmbit Mercantil

Àmbit Particular

Aportació de Proves

 • Informes financers
 • Referències Laborals
 • Anàlisi de Risc
 • Detecció de Frau
 • Detecció i aportació de proves contra baixes fingides
 • Competència deslleial
 • Espionatge insdustrial
 • Robatori de patents
 • Informes pericials
 • Infidelitats
 • Localització de persones
 • Seguiments adreçats a assolir proves per tal de revisar la pensió compensatòria
 • Seguiments a fills, parejas, padres...
 • Detecció de conductes alterades i consum d'estupefaents
 • Informes prematrimonials

En tots els seguiments aportem les proves en video-CD, i /o fotografies.

Primera Línea és una Empresa que proporciona resultats.


Contacti amb nosaltres completant el formulari de contacte o bé en el Tlf. 93-327.81.81