Detectius Privats - Àmbit Mercantil - Primera Linea DP

Primera Línea DP - Mercantil

Tlf. 93-327.81.81

Primera Línea és una Empresa de Serveis d'Investigació Privats. Oferim Serveis d'Investigació Privada en els àmbits Empresarials, nogensmenys en l'àmbit particular.

Àmbit Empresarial:

  • Informes financers
  • Referències Laborals
  • Anàlisi de Risc
  • Detecció de Frau
  • Detecció i aportació de proves contra baixes fingides
  • Competència deslleial
  • Espionatge insdustrial
  • Robatori de patents
  • Informes pericials