Detectius Privats - Àmbit particular - Primera Linea DP

Primera Línea DP - Particulars

Tlf. 93-327.81.81

Primera Línea és una Empresa de Serveis d'Investigació Privats. Oferim Serveis d'Investigació Privada en els àmbits Empresarials, nogensmenys en l'àmbit particular.

Àmbit particular:

  • Infidelitats
  • Localització de persones
  • Seguiments adreçats a assolir proves per tal de revisar la pensió compensatòria
  • Seguiments a fills, parejas, padres...
  • Detecció de conductes alterades i consum d'estupefaents
  • Informes prematrimonials